Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Adatkezelő személye
Név: Jakab Reisen Utazási Iroda Kft
Székhely: 9400 Sopron, Mátyás király u.7.
E-mail: office@jakabbus.hu
Engedélyszám: U-001116
Adatkezelés Nyilvántartási száma: NAIH-135078/2017.

Adatkezelés jogalapja
A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft. Az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

Adatkezelés célja
A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen: regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység, szerződéskötés, utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése, panaszok, bejelentések, igények kezelése, igényérvényesítés, kapcsolattartás, jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

Elektronikus hírlevél
Amennyiben az Utas feliratkozik a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft hírlevelére, vagy az Utas kér utazási ajánlatot, a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."

Adatkezelés menete
A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft. által üzemeltetett www.jakabbus.hu weboldalak meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (vezeték - és keresztnév, cím (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám) megadásával lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft -nél rögzítésre, miután az utas foglaláskor megadta őket.

Adattovábbítás
A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft, partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

Az utas személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft. Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését.

Panasz, jogorvoslat
Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu